ŠKODA STUPAVA MARATÓN MTB RUN 2023 » BYSTRICA RUN 2023 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

BYSTRICA RUN

12.ročník - Nedeľa 18.6. 2023

Prezentácia bežcov bude v deň štartu iba v STUPAVE v areáli podujatia !!!
V Záhorskej Bystrici v priestoroch štartu nebude možná prezentácia ani vyzdvihnutie
štartového balíčka s číslom.

Pre bežcov bude zabezpečený odvoz autobusmi zo Stupavy (areálu podujatia)
do priestoru štartu v Záhorskej Bystrici.
Autobusy budú pristavené v Stupave pri odbočke do areálu podujatia.(penzión Intenzíva)
cca 200m od areálu.

Odchody autobusov do Záhorskej Bystrice:

Pre bežcov 17km trate o 9.00
Pre bežcov 8km trate o 9.30

Odvoz je v cene štartovného.

 

Mapa príchodu a parkovania:

 

 

BEHAŤ SA DÁ AJ SAMOSTATNE BEZ MTB. VŠETKY KATEGÓRIE NÁJDETE NIŽŠIE.

Dátum konania

Dátum: nedeľa 18.6. 2023
Miesto štartu: Bratislava Záhorská Bystrica, námestie Rodiny. Zobrazenie na Google maps.

Prezentácia

Trasa

17 km / 370m prevýšenie - 2x občerstvenie na trati
..8 km / 180m prevýšenie - 1x občerstvenie na trati

Štart

17 km  09:30
..8 km  10:00.

Vyhlásenie výsledkov 11.30

Kategórie

TRASA  8 km.

H1: ženy, do 29
H2: ženy, 30-39
H3: ženy, od 40
H4: muži, do 18
H5: muži, 19-29
H6: muži, 30-39
H7: muži, 40-49
H8: muži, od 50

TRASA 17 km

H9  : ženy, do 29
H10: ženy, 30-39
H11: ženy, od 40
H12: muži, do 29
H13: muži, 30-39
H14: muži, 40-49
H15: muži, od 50

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 15.6. 2023, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA


Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov ).

Štartovné

 • uhradené od  1.3. 2023 do polnoci 30.4. 2023 - 15 € 
 • uhradené od  1.5. 2023 do polnoci 15.6. 2023 - 20 € 
 • od 16.6.2022 pokračuje online registrácia do 23.59 hod. s platbou na mieste v piatok a v deň štartu – 25 €
 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie štartovného na iného pretekára je od 1.6.2023 - 5€

Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB & RUN budú mať zvýhodnené štartovné. Bližšie info v záložke Propozície MTB & RUN.

 

V cene štartovného je:
- úschovňa osobných vecí
- sprchy
Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip
- občerstvenie na trati
- v cieli mäsité alebo bezmäsité jedlo
- nápoj
- cyklostar
- alpa 
- STRONG POWER
- odvoz autobusom na štart do Záhorskej Bystrice 

ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ ORIENTAČNÉ, BUDÚ SA AKTUALIZOVAŤ!

Ceny pre víťazov do tomboly poskytli: ŠKODA, BAJKSERVIS, DEKRA, IMPA, RAVEN TEP & CLEANING, MTBIKER, DAVORIN, STRONG POWER, CANON, CYKLOSTAR 

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

 

1. CENU V RUN TOMBOLE VENUJE MOTO PARTNER IMPA

 

DEKRA

 

 

UVEX.sk

Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách športové okuliare  www.uvexsports.sk

 

 

Ceny pre víťazov a do tomboly venuje MTBIKER

 

 

 

Ceny do tomboly venuje firma DETAILINGOVÉ ŠTÚDIO RAVEN TEP & CLEANING

 

Vzorky do štartových balíčkov STRONG POWER

 

 

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: UVEX, BAJKSERVIS poskytnú hodnotné ceny. 

Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať.

 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

TU


V prípade nejasností nás kontaktujte:

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

organizátori:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.skPreteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • Kolečko
  VOS-TPK
HLAVNÝ PARTNER
  BAJKSERVIS
Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
  BRT
  SLOVAKIA TRAVEL
  MDAVSR
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  stupava
S PODPOROU
  DPB
  BSK
  Borinka
  Mestské lesy v Bratislave
  Záhorská Bystrica
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Cyklo Star
  STRONG POWER
  MTBIKER
REKLAMNÍ PARTNERI
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
  Slovstav
  KYTICKA
  DEKRA
  TROFEJE
MOTO PARTNER
  SKODA finance
GASTRO PARTNERI
  RODAN RH
  Pekáreň u Floriánka
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS