KAKTUS BIKE STUPAVA MARATON MTB & RUN » Detský cyklomaratónik 2022 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

14. ročník - Detský cyklomaratónik 19.6.2022


Dátum konania

Dátum: nedeľa 19.6. 2022
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica).
Zobraz AREÁL na Google maps


Trasa

 • uzavretý a riadne vyznačený okruh na lúke, deti v jednotlivých vekových kategóriách jazdia 1, 2 a 3 okruhy
 • okruh = 400 m

Štart

 • 14:30 kategória G12
 • 14:40 kategória G11
 • 14:50 kategória G10
 • 15:00 kategória G9
 • 15:10 kategória G8
 • 15:20 kategória G7
 • 15:30 kategória G6
 • 15:40 kategória G5
 • 15:50 kategória G4
 • 16:00 kategória G3
 • 16:10 kategória G2
 • 16:20 kategória G1

  Ukončenie prezentácie detí bude 15.minút pred štartom každej kategórie, časy štartov sú orientačné.

Vyhlásenie výsledkov 17.30

Kategórie

G1:   odrážadlá bez rozdielu veku dievčatá jazdia úsek o dĺžke  100 m
G2:   odrážadlá bez rozdielu veku chlapci   jazdia úsek o dĺžke  100 m
G3:   dievčatá   narodeni 2019  deti jazdia jeden okruh             400 m
G4:   chlapci     narodeni 2019  deti jazdia jeden okruh             400 m
G5:   dievčatá   narodeni 2018  deti jazdia jeden okruh             400 m
G6:   chlapci     narodeni 2018  deti jazdia jeden okruh             400 m
G7:   dievčatá   narodeni 2017  deti jazdia dva okruhy              800 m
G8:   chlapci     narodeni 2017  deti jazdia dva okruhy              800 m
G9:   dievčatá   narodeni 2016  deti jazdia dva okruhy              800 m
G10: chlapci     narodeni 2016  deti jazdia dva okruhy              800 m
G11:  dievčatá  narodeni 2015  deti jazdia tri okruhy              1200 m
G12: chlapci     narodeni 2015  deti jazdia tri okruhy              1200 m

Prezentácia

 • piatok 17.6.2022 od 16:00 do 19:00 v Stupave na mieste štartu
 • sobota 18.6.2022 od 12:00 do 16:00
 • nedeľa 19.6.2022 od 10:30 do 14:15
 • na prezentáciu je potrebné priniesť kartu poistenca dieťaťa!!!

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Štartovné

 • uhradené od  1.3. 2022 do polnoci 30.4. 2022 - 5 €
 • uhradené od  1.5. 2022 do polnoci 14.6. 2022 - 7 €
 • od 15.6. pokračuje online registrácia do 17.6.2022 do 23.59 hod. s platbou na mieste v piatok, v sobotu a v deň štartu – 10 €

V cene štartovného je:
Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip

Prihlásenie online registráciu

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA


Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

 

Ceny:

Vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii. 

Tombola:

1. CENU V MTB TOMBOLE VENUJE GENERÁLNY PARTNER KAKTUS BIKE

Bicykel Kross Level jr.2.0  24"      MOC 429€

Každé štartujúce dieťa bude zaradené do detskej tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení detského cyklomaratóniku.

  

Podmienky účasti:

 • Detský cyklomaratónik sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie detského cyklomaratóniku
 • každé dieťa jazdí na detskom cyklomaratóniku dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
 • za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na uzavretom a riadne vyznačenom okruhu
 • na bezpečnosť detí, v mieste konania detského cyklomaratóniku, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a profesionálni záchranári IRS - International Rescue System
 • deťom odporúčame lekársku prehliadku
 • prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského cyklomaratóniku
 • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa a aj následným vylúčením zo žrebovania v detskej tombole!
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonný zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

organizátori:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk

Detský cyklomaratónik sa koná za každého počasia.
Organizátor detského cyklomaratóniku si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • MTBIKER
  Kolečko
  MKIC
  VOS-TPK
  STUPAVSKE NOVINY
  TRENUJEME
  EZAHORIE
  Nasa Bystrica
  BIKEPOINT
GENERÁLNY PARTNER
  KAKTUS BIKE
Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
  BRT
  SLOVAKIA TRAVEL
  MDAVSR
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  stupava
S PODPOROU
  DPB
  BSK
  Mestské lesy v Bratislave
  Borinka
  Záhorská Bystrica
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Cyklo Star
  BAJKSERVIS
  DAVORIN
  STRONG POWER
  uvex
REKLAMNÍ PARTNERI
  DEKRA
  KRAJN
  BKP ELEKTRO
  KONTURA
  Faxcopy
  Manag Termo
  Slovstav
  JORDAN
  KYTICKA
MOTO PARTNER
  IMPA
  SKODA
  SKODA finance
GASTRO PARTNERI
  BVS
  Penzion Intenziva
  Pekáreň u Floriánka
  PEPSI
  RODAN RH
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS