ŠKODA STUPAVA TROPHY » Detský maratónik 2017 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

 

9. ročník - Detský cyklomaratónik 30.7. 2017


Dátum konania

Dátum: nedeľa 30.7. 2017
Miesto: Stupava, Park Hotel INTENZÍVA (Nová ulica).
Zobraz AREÁL na Google maps
alebo
Zobraz PODUJATIE na Google maps

NAŠE NOVÉ UMIESTNENIE:


NEW ŠKODA BIKE VILLAGE:


Trasa

 • uzavretý a riadne vyznačený okruh na lúke, deti v jednotlivých vekových kategóriách jazdia iba jeden okruh
 • okruh = 400 m

Štart

 • 14:30 kategória G12
 • 14:40 kategória G11
 • 14:50 kategória G10
 • 15:00 kategória G9
 • 15:10 kategória G8
 • 15:20 kategória G7
 • 15:30 kategória G6
 • 15:40 kategória G5
 • 15:50 kategória G4
 • 16:00 kategória G3
 • 16:10 kategória G2
 • 16:20 kategória G1

  Ukončenie prezentácie detí bude 15.minút pred štartom každej kategórie.

Vyhlásenie výsledkov 18.00

Kategórie

G1:   odrážadlá bez rozdielu veku dievčatá jazdia úsek o dĺžke  100 m
G2:   odrážadlá bez rozdielu veku chlapci   jazdia úsek o dĺžke  100 m
G3:   dievčatá   narodeni 2014  deti jazdia jeden okruh       400 m
G4:   chlapci     narodeni 2014  deti jazdia jeden okruh       400 m
G5:   dievčatá   narodeni 2013  deti jazdia jeden okruh       400 m
G6:   chlapci     narodeni 2013  deti jazdia jeden okruh       400 m
G7:   dievčatá   narodeni 2012  deti jazdia jeden okruh       400 m
G8:   chlapci     narodeni 2012  deti jazdia jeden okruh        400 m
G9:   dievčatá   narodeni 2011  deti jazdia jeden okruh        400 m
G10: chlapci     narodeni 2011  deti jazdia jeden okruh         400 m
G11:  dievčatá  narodeni 2010  deti jazdia jeden okruh         400 m
G12: chlapci     narodeni 2010  deti jazdia jeden okruh         400 m

Prezentácia

 • piatok, dva dni pred maratónikom od 15:00 do 20:00 v Stupave na mieste štartu
 • sobota, deň pred maratónikom     od 08:00 do 18:00
 • nedeľa                                        od 10:30 do 14:15
 • Štartovné:  2,-€ / (60,- Kč).
 • na prezentáciu je potrebné priniesť kartu poistenca dieťaťa!!!

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného na mieste.

Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania detského cyklomaratóniku.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 27.7. 2017, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu. Na detský cyklomaratónik je možné sa zaregistrovať aj v deň konania maratónu v čase od 09:00 do 14:15.

 

 

Ceny:

Vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii. Ceny pre deti pripravili: ŠKODA poskytne ceny všetkým detským víťazom v hodnote 1 500,- EUR; ďalej nám na ceny prispeje firma MackoviaHračky.sk v hodnote 1.000,- EUR; DAVORIN-SPORTFUL v hodnote 400,- EUR; Pepsi Cola; Koliesko; Bicykle Peter Prívara a Bratislavský Samosprávny Kraj.

 

 

 

 

Internetový obchod MACKOVIAHRACKY.sk venuje detské trojkolky SMART TRIKE a odrážadla s trojkolkami SMOBY všetkým víťazom detských kategórií na 1. a 2. mieste.

 

Každý víťaz ŠKODA STUPAVA TROPHY získava funkčné športové ponožky ELEVEN.

  

Tombola:

Každé štartujúce dieťa bude zaradené do detskej tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení detského cyklomaratóniku. Ceny do tomboly poskytli: ŠKODA okrem iného zabezpečila...

 

 

1. cenu v tombole Detského cyklomaratóniku venuje ŠKODA.

Ďalej ceny pridali aj ŠKODA; ELEVEN; Koliesko; firma Pepsi Cola a Bratislavský Samosprávny Kraj.

Podmienky účasti:

 • Detský cyklomaratónik sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie detského cyklomaratóniku
 • každé dieťa jazdí na detskom cyklomaratóniku dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
 • za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na uzavretom a riadne vyznačenom okruhu
 • na bezpečnosť detí, v mieste konania detského cyklomaratóniku, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a profesionálni záchranári IRS - International Rescue System
 • deťom odporúčame lekársku prehliadku
 • prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského cyklomaratóniku
 • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa a aj následným vylúčením zo žrebovania v detskej tombole!
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonný zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

 

Detský cyklomaratónik sa koná za každého počasia.
Organizátor detského cyklomaratóniku si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • MTBS.cz
  SZC
  trenujeme
  beh.sk
  Bikemag
  Bio Farma
  bikepoint.sk
  MSKS Stupava
  Kolečko
  Mozgásvilág.hu
 • Intersport
  Cyklobazar
  Cyklistika Krnov
  eZahorie.sk
  Hotel W
  mama-trek.hu
  VOS-TPK
  DIGI sport
  Záhorí
  galeria lamac
 • Dolomitybike
  vitajte cyklisti
  salzkammergut trophy
  Sportujeme
  Cykloserver.cz
  Kam s detmi
  mvk
  Expres
  Slomba
  Festivaly.sk
 • Cyklodata.cz
GENERÁLNY PARTNER
  ŠKODA
EXKLUZÍVNI PARTNERI
  ALLIANZ
POD ZÁŠTITOU PREDSEDU BSK
  BRT
  BSK
S PODPOROU
  Lozorno
  Vysoká pri Morave
  Lab
  Bratislava
  Marianka
  Zohor
  Mestské lesy v Bratislave
  Záhorská Bystrica
  stupava
  Jablonove
  Borinka
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Eleven
  Bicykle PP
  sportful
  Koliesko
  Cyklo Star
  MACKOVIA HRAČKY
  Procycling
  Davorin
  PowerBar
  uvex
WEB PARTNER
  mtbiker.sk
  SBOT
REKLAMNÍ PARTNERI
  KYTICKA
  Shocart
  Manag Termo
  Faxcopy
  ReMax
  Slovstav
  AKS
  FedEx
  BKP ELEKTRO
  Krajn
GASTRO PARTNERI
  Berto
  RODAN RH
  Birell
  Pekáreň u Floriánka
  Piadzeno
  Penzion Intenziva
  BVS
  Gatorade
  pepsi
PRINTOVÝ PARTNER
  Inba
  Nasa Bystrica
OFICIÁLNY UBYTOVACÍ PARTNERI
  eminent
  Parkhotel Intenziva
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  koliesko
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
  Eagle