Kategória A: ženy do 40 rokov
 1. ( 58) Milotová      Adriana      93 Dema Racing Team        1994   02:23:02 (00:00,00)
 2. (106) Lehocká      Katarína     263 Kovácsová           1982   02:45:45 (00:22,43)
 3. (133) Szűcsová      Denisa      238 GaMBi             1981   03:03:33 (00:40,31)
 4. (136) Jurčová      Júlia      214 Bratislava           1980   03:05:34 (00:42,32)
 5. (167) Vollmer      Mareike     147 Bratislava           1976   03:22:48 (00:59,46)
 6. (182) Budajová      Íw        16 Sportservis Racing Tea     1982   03:30:13 (01:07,11)
 7. (201) Juhásová      Zuzana      63 CK Svätý Jur          1985   03:49:45 (01:26,43)
 8. (225) Stanovičová    Mária      127 Patizánske           1980   04:15:57 (01:52,55)
 9. (232) Micheľová     Jana       91 Bratislava           1984   04:33:35 (02:10,33)
 10. (233) Matúšková     Zuzana      289 Sck Záhorák          1975   04:33:59 (02:10,57)
 11. (235) Cserepesová    Erika      202 Nové Zámky           1986   04:38:58 (02:15,56)
 12. (244) Lendacká      Zuzka      253 Excellent           1979   05:11:20 (02:48,18)
      Juhásová      Andrea      64 CK Svätý Jur          1985 DNF