Kategória B: ženy 40+ rokov
 1. ( 83) Madaraszova    Jana       84 MTB Kolecko / Sportser     1961   02:35:59 (00:00,00)
 2. (177) Belzárová     Renáta       9 MTB Kolecko / Sportser     1964   03:27:28 (00:51,29)
 3. (205) Hupková      Darina      56 CK Svätý Jur          1959   03:51:48 (01:15,49)
 4. (241) Hrivnáková     Helena      50 Bratislava           1960   05:03:06 (02:27,07)