KAKTUS BIKE STUPAVA MARATON MTB & RUN » JUNIOR MTB 2022 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

12. ročník - JUNIOR MTB  19.6. 2022


Dátum konania

Dátum: nedeľa 19.6. 2022
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica).
Zobraz AREÁL na Google maps


Trasa

 • riadne vyznačený okruh  v areáli parku

Štart

 • 13:00 kategória F1
 • 13:10 kategória F2
 • 13:20 kategória F3
 • 13:30 kategória F4
 • 13:40 kategória F5
 • 13:50 kategória F6
 • 14:00 kategória F7
 • 14:10 kategória F8

Ukončenie JUNIOR MTB prezentácia bude o 12.45.

Vyhlásenie výsledkov 17.00

Kategórie

F1: dievčatá    narodení 2014          JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F2: chlapci      narodení 2014          JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F3: dievčatá    narodení 2012-2013  JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F4: chlapci      narodení 2012-2013  JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F5: dievčatá    narodení 2010-2011  JUNIORI       3.2 km / 2okruhy
F6: chlapci      narodení 2010-2011  JUNIORI       3.2 km / 2okruhy
F7: dievčatá    narodení 2008-2009  JUNIORI       4.8 km / 3okruhy
F8: chlapci      narodení 2008-2009  JUNIORI       4.8 km / 3okruhy

Prezentácia

 • piatok 17.6.2022 od 16:00 do 19:00
 • sobota 18.6.2022 od 12:00 do 16:00
 • nedeľa 19.6.2022 od 10:30 do 12:45
 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.
 • na prezentáciu je potrebné priniesť kartu poistenca JUNIORA!!!

JUNIORI môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA


Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

 

Štartovné

 • uhradené od  1.3. 2022 do polnoci 30.4. 2022 - 5 €
 • uhradené od  1.5. 2021 do polnoci 14.6. 2022 - 8 €
 • od 15.6. pokračuje online registrácia do 17.6.2022 do 23.59 hod. s platbou na mieste v piatok, v sobotu a v deň štartu – 12 €

V cene štartovného je:
- sprchy
Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip

CENU V tombole venuje firma KONTURA SLOVAKIA s.r.o.

UVEX.sk

Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách športové okuliare  www.uvexsports.sk

 

 

Prihlásenie online registráciu

Ceny: sa budú priebežne aktualizovať !

Ceny pre víťazov pripravili:  KAKTUS BIKE, ŠKODA, IMPA,  BAJKSERVIS  

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje:

 • firma: VOS-TPK  

Podmienky účasti:

 • JUNIOR MTB sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie JUNIOR MTB 
 • každý pretekár jazdí na preteku dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
 • za JUNIORA je zodpovedný výhradne zákonný zástupca
 • na bezpečnosť detí, v mieste konania JUNIOR MTB , budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a profesionálni záchranári IRS - International Rescue System
 • JUNIOROM odporúčame lekársku prehliadku
 • prilba je povinná pre všetkých JUNIOROV
 • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou JUNIORA a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole!
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. JUNIORI jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonný zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

TU

 

V prípade nejasností nás kontaktujte:

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

organizátori:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk

JUNIOR MTB TROPHY sa koná za každého počasia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • BIKEPOINT
  STUPAVSKE NOVINY
  MTBIKER
  EZAHORIE
  Kolečko
  Nasa Bystrica
  MKIC
  TRENUJEME
  VOS-TPK
GENERÁLNY PARTNER
  KAKTUS BIKE
Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
  SLOVAKIA TRAVEL
  MDAVSR
  BRT
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  stupava
S PODPOROU
  Mestské lesy v Bratislave
  DPB
  Borinka
  Záhorská Bystrica
  BSK
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Cyklo Star
  DAVORIN
  BAJKSERVIS
  STRONG POWER
  uvex
REKLAMNÍ PARTNERI
  KYTICKA
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
  DEKRA
  JORDAN
  KONTURA
  Faxcopy
  Slovstav
  KRAJN
MOTO PARTNER
  IMPA
  SKODA finance
  SKODA
GASTRO PARTNERI
  Pekáreň u Floriánka
  Penzion Intenziva
  BVS
  RODAN RH
  PEPSI
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS