ŠKODA STUPAVA TROPHY » Junior MTB Trophy 2017 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

 

7. ročník - JUNIOR MTB TROPHY 30.7. 2017


Dátum konania

Dátum: nedeľa 30.7. 2017
Miesto: Stupava, Park Hotel INTENZÍVA (Nová ulica).
Zobraz AREÁL na Google maps
alebo
Zobraz PODUJATIE na Google maps

NAŠE NOVÉ UMIESTNENIE:


NEW ŠKODA BIKE VILLAGE:


Trasa

 • riadne vyznačený okruh  v areáli parku
 • (F1 - F4) jeden okruh = 2km
 • (F5 - F8) jeden okruh = 7km Mapa a profil

Štart

 • 13:00 kategória F1
 • 13:15 kategória F2
 • 13:30 kategória F3
 • 13:45 kategória F4
 • 14:00 kategória F5+F6+F7+F8 (Hromadný štart)

Ukončenie JUNIOR MTB TROPHY prezentácie bude o 12.45.

Vyhlásenie výsledkov 17.00

Kategórie

F1: dievčatá    narodení 2009   ...... JUNIORI    .. 2 km
F2: chlapci      narodení 2009 ........ JUNIORI    ...2 km
F3: dievčatá    narodení 2007-2008  JUNIORI       2 km
F4: chlapci      narodení 2007-2008  JUNIORI       2 km
F5: dievčatá    narodení 2005-2006  JUNIORI       7 km / 130 m
F6: chlapci      narodení 2005-2006  JUNIORI       7 km / 130 m
F7: dievčatá    narodení 2003-2004  JUNIORI       7 km / 130 m
F8: chlapci      narodení 2003-2004  JUNIORI       7 km / 130 m

Prezentácia

 • piatok, dva dni pred JUNIOR MTB TROPHY od 15:00 do 20:00
 • sobota, deň pred JUNIOR MTB TROPHY     od 08:00 do 18:00
 • nedeľa                                                  od 10:30 do 12:45
 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.
 • na prezentáciu je potrebné priniesť kartu poistenca JUNIORA!!!

JUNIORI môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania detského cyklomaratóniku.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 27.7. 2017, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA


Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

 

Štartovné

 • uhradené od  1.5. 2017 do polnoci 31.5. 2017 - 3 € / (100 Kč)
 • uhradené od  1.6. 2016 do polnoci 25.7. 2017 - 5 € / (150 Kč)
 • uhradené od 26.7. 2017 a osobne pri prezentácii v piatok, v sobotu a v nedeľu, deň štartu JUNIOR Trophy – 7 € / (200 Kč)

 

 

 

Ceny:

Vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii. Ceny pre deti pripravili: ŠKODA poskytne ceny všetkým detským víťazom v hodnote 1 500,- EUR; ďalej nám na ceny prispeje firma UVEX, DAVORIN-SPORTFUL v hodnote 360,- EUR; Pepsi Cola; ELEVEN;Koliesko, Bratislavský Samosprávny Kraj.

 

MUŽIŽENY

Nemecká značka uvex v tomto roku oslavuje 90. výročie svojho vzniku. Aj tento rok, ako hlavný športový partner podujatia, poskytla pre víťazov jednotlivých kategórií spolu 146 športových okuliarovwww.uvexsports.sk

 

 

Každý víťaz ŠKODA STUPAVA TROPHY získava funkčné športové ponožky ELEVEN.

  

Tombola:

Každé štartujúce dieťa bude zaradené do detskej tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení detského cyklomaratóniku. Ceny do tomboly poskytli: ŠKODA okrem iného zabezpečila...

Ďalej ceny pridali aj ELEVEN; Koliesko a Bratislavský Samosprávny Kraj.

 

Podmienky účasti:

 • JUNIOR MTB TROPHY sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie JUNIOR MTB TROPHY
 • každý pretekár jazdí na preteku dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
 • za JUNIORA je zodpovedný výhradne zákonný zástupca
 • na bezpečnosť detí, v mieste konania JUNIOR MTB TROPHY, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a profesionálni záchranári IRS - International Rescue System
 • JUNIOROM odporúčame lekársku prehliadku
 • prilba je povinná pre všetkých JUNIOROV
 • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou JUNIORA a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole!
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. JUNIORI jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonný zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

TU

 

V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

 

JUNIOR MTB TROPHY sa koná za každého počasia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • Dolomitybike
  bikepoint.sk
  beh.sk
  galeria lamac
  Cyklodata.cz
  MSKS Stupava
  trenujeme
  Kolečko
  DIGI sport
  Mozgásvilág.hu
 • VOS-TPK
  Intersport
  Hotel W
  salzkammergut trophy
  Slomba
  Expres
  mama-trek.hu
  Cyklistika Krnov
  Cyklobazar
  MTBS.cz
 • vitajte cyklisti
  Záhorí
  mvk
  Kam s detmi
  Cykloserver.cz
  Festivaly.sk
  Bikemag
  Bio Farma
  Sportujeme
  eZahorie.sk
 • SZC
GENERÁLNY PARTNER
  ŠKODA
EXKLUZÍVNI PARTNERI
  ALLIANZ
POD ZÁŠTITOU PREDSEDU BSK
  BRT
  BSK
S PODPOROU
  Lab
  Vysoká pri Morave
  Bratislava
  stupava
  Zohor
  Lozorno
  Záhorská Bystrica
  Borinka
  Mestské lesy v Bratislave
  Jablonove
  Marianka
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  PowerBar
  Koliesko
  MACKOVIA HRAČKY
  Procycling
  sportful
  Davorin
  Eleven
  uvex
  Bicykle PP
  Cyklo Star
WEB PARTNER
  SBOT
  mtbiker.sk
REKLAMNÍ PARTNERI
  ReMax
  Slovstav
  Shocart
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
  Faxcopy
  KYTICKA
  FedEx
  AKS
  Krajn
GASTRO PARTNERI
  BVS
  Gatorade
  Pekáreň u Floriánka
  Birell
  Piadzeno
  RODAN RH
  Penzion Intenziva
  Berto
  pepsi
PRINTOVÝ PARTNER
  Inba
  Nasa Bystrica
OFICIÁLNY UBYTOVACÍ PARTNERI
  eminent
  Parkhotel Intenziva
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  koliesko
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
  Eagle