KAKTUS BIKE STUPAVA TROPHY » JUNIOR MTB TROPHY 2021 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

 

11. ročník - JUNIOR MTB TROPHY 29.8. 2021


Dátum konania

Dátum: nedeľa 29.8. 2021
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica).
Zobraz AREÁL na Google maps

BIKE VILLAGE:


Trasa

 • riadne vyznačený okruh  v areáli parku

Štart

 • 13:00 kategória F1
 • 13:10 kategória F2
 • 13:20 kategória F3
 • 13:30 kategória F4
 • 13:40 kategória F5
 • 13:50 kategória F6
 • 14:00 kategória F7
 • 14:10 kategória F8

Ukončenie JUNIOR MTB TROPHY prezentácie bude o 12.45.

Vyhlásenie výsledkov 17.00

Kategórie

F1: dievčatá    narodení 2013          JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F2: chlapci      narodení 2013          JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F3: dievčatá    narodení 2011-2012  JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F4: chlapci      narodení 2011-2012  JUNIORI       1.6 km / 1okruh
F5: dievčatá    narodení 2009-2010  JUNIORI       3.2 km / 2okruhy
F6: chlapci      narodení 2009-2010  JUNIORI       3.2 km / 2okruhy
F7: dievčatá    narodení 2007-2008  JUNIORI       4.8 km / 3okruhy
F8: chlapci      narodení 2007-2008  JUNIORI       4.8 km / 3okruhy

Prezentácia

 • piatok 27.8.2021 od 16:00 do 19:00
 • sobota 28.8.2021 od 12:00 do 16:00
 • nedeľa 29.8.2021 od 10:30 do 12:45
 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.
 • na prezentáciu je potrebné priniesť kartu poistenca JUNIORA!!!

JUNIORI môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA


Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

 

Štartovné

 • uhradené od  1.6. 2021 do polnoci 30.6. 2021 - 5 €
 • uhradené od  1.7. 2021 do polnoci 24.8. 2021 - 8 €
 • od 25.8 pokračuje online registrácia do 27.8.2021 do 23.59 hod. s platbou na mieste v piatok, v sobotu a v deň štartu – 12 €

V cene štartovného je:
- sprchy
Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip

 

Pamätné tričko STUPAVA TROPHY 2021 si môžete objednať pri online registrácii za 15€ do vypredania zásob.(cena platí pri platbe vopred)

 

 

UVEX.sk

Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách celkovo 146 športových okuliarov - www.uvexsports.sk

 

 

Každý pretekár si nájde v štartovom balíčku takúto dobrotu 

Spoločnosť NiKA je domáci výrobca lahodných mliečnych produktov s dlhoročnou tradíciou. Pod našou značkou môžete vo Vašom supermarkete alebo hypermarkete nájsť: výborné tvarohové dezerty, lahodné syrové nátierky, bryndzové nátierky, syry v črievku, syrové plátky a porcie, tvarohy, maslo, bryndzu, rôzne druhy syrov a pomerne široký sortiment pre gastro prevádzky. 
Info produkt termix do vrecka: 
Na výrobu používame len tie najkvalitnejšie suroviny, pretože kvalita výrobkov a spokojnosť spotrebiteľa sú našou prioritou. Na výrobu Termixov do vrecka sa používa tvaroh, lahodná smotana a čerstvé maslo, pravé holandské kakao alebo prírodný vanilkový extrakt 
Dlhoročná tradícia výroby spolu s najnovším technologickým zariadením dávajú našim spotrebiteľom záruku najvyššej akosti a vynikajúcej chuti.
http://www.nika.sk/

Prihlásenie online registráciu

Ceny: sa budú priebežne aktualizovať !

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: UVEX, ELEVEN, Sportfull-Davorin, Koliesko, Pepsi Cola-Gatorade, FOTOLAB, poskytnú hodnotné ceny. 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje:

 • firma: VOS-TPK  

Podmienky účasti:

 • JUNIOR MTB TROPHY sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie JUNIOR MTB TROPHY
 • každý pretekár jazdí na preteku dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
 • za JUNIORA je zodpovedný výhradne zákonný zástupca
 • na bezpečnosť detí, v mieste konania JUNIOR MTB TROPHY, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a profesionálni záchranári IRS - International Rescue System
 • JUNIOROM odporúčame lekársku prehliadku
 • prilba je povinná pre všetkých JUNIOROV
 • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou JUNIORA a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole!
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. JUNIORI jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonný zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

TU

 

V prípade nejasností nás kontaktujte:

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

organizátori:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

JUNIOR MTB TROPHY sa koná za každého počasia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať.

 

 

G1:   odrážadlá bez rozdielu veku dievčatá jazdia úsek o dĺžke  100 m
G2:   odrážadlá bez rozdielu veku chlapci   jazdia úsek o dĺžke  100 m
G3:   dievčatá   narodeni 2018  deti jazdia jeden okruh       400 m
G4:   chlapci     narodeni 2018  deti jazdia jeden okruh       400 m
G5:   dievčatá   narodeni 2017  deti jazdia jeden okruh       400 m
G6:   chlapci     narodeni 2017  deti jazdia jeden okruh       400 m
G7:   dievčatá   narodeni 2016  deti jazdia jeden okruh       400 m
G8:   chlapci     narodeni 2016  deti jazdia jeden okruh        400 m
G9:   dievčatá   narodeni 2015  deti jazdia jeden okruh        400 m
G10: chlapci     narodeni 2015  deti jazdia jeden okruh         400 m
G11:  dievčatá  narodeni 2014  deti jazdia jeden okruh         400 m
G12: chlapci     narodeni 2014  deti jazdia jeden okruh         400 m

F1: dievčatá    narodení 2013   ...... JUNIORI    .. 2 km
F2: chlapci      narodení 2013 ........ JUNIORI    ...2 km
F3: dievčatá    narodení 2011-2012  JUNIORI       2 km
F4: chlapci      narodení 2011-2012  JUNIORI       2 km
F5: dievčatá    narodení 2009-2010  JUNIORI       7 km / 130 m
F6: chlapci      narodení 2009-2010  JUNIORI       7 km / 130 m
F7: dievčatá    narodení 2007-2008  JUNIORI       7 km / 130 m
F8: chlapci      narodení 2007-2008  JUNIORI       7 km / 130 m
Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • salzkammergut trophy
  Cykloserver.cz
  MARATON.BIKE
  Cyklodata.cz
  SZC
  mama-trek.hu
  Slomba
  beh.sk
  Záhorí
  trenujeme
 • MTBS.cz
  bikepoint.sk
  Cyklistika Krnov
  eZahorie.sk
  Bio Farma
  Cyklobazar
  vitajte cyklisti
  Kolečko
  Sportujeme
  BEHAME
 • Dolomitybike
  VOS-TPK
  Mozgásvilág.hu
  Bikemag
  Intersport
  galeria lamac
  Kam s detmi
DESTINAČNÝ PARTNER
  BRT
PODUJATIE JE REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU
  MIN. DOPRAVY
  SLOVAKIA TRAVEL
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  stupava
S PODPOROU
  Záhorská Bystrica
  DPB
  Bratislava
  Jablonove
  Mestské lesy v Bratislave
  Zohor
  Vysoká pri Morave
  Borinka
  Lab
  BSK
  Lozorno
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  PowerBar
  Procycling
  ALPA
  BAJKSERVIS
  Cyklo Star
  uvex
  Eleven
WEB PARTNER
  mtbiker.sk
REKLAMNÍ PARTNERI
  DEKRA
  BKP ELEKTRO
  PIR
  KYTICKA
  Slovstav
  Krajn
  Shocart
  Manag Termo
  EXPODOM
  REMAX
  AKS
  Faxcopy
HLAVNÝ GASTRO PARTNER
  pepsi
GASTRO PARTNER
  STAROPRAMEN
  RODAN RH
  AONE
  NIKA
  BVS
  Pekáreň u Floriánka
  Berto
  Penzion Intenziva
  Gatorade
  DALLMAYR
PRINTOVÝ PARTNERI
  STUPAVSKE NOVINY
  Nasa Bystrica
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS