ŠKODA STUPAVA MARATÓN MTB RUN 2023 » ŠKODA MTB MARATON 2023 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

 

ŠKODA STUPAVA MTB MARATON

19.ročník - SOBOTA 17.6. 2023

 

Dátum konania

Dátum: sobota 17.6. 2023
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA/BAJKSERVIS (Nová ulica 66).
Zobraz AREÁL na Google maps

 

Mapa príchodu a parkovania:

Trasa

 • Trasa A -   76 km /  1850 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Trasa B -   42 km /    900 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Trasa C -   25 km /    480 m prevýšenie (jeden okruh)

 

Štart

 • 10:00 Trasa A 76 km, 1.vlna
 • 11:00 Trasa B 42 km, 1.vlna + EBAJK
 • 11:30 Trasa C 25 km, 1.vlna

Vyhlásenie výsledkov 16.00


Kategória  A  76 km

A1: ženy do 39 rokov
A2: ženy od 40 rokov
A3: muži do 29 rokov
A4: muži od 30 do 39 rokov
A5: muži od 40 do 49 rokov
A6: muži od 50 rokov

Kategória  B  42 km

B1:   ženy do 18 rokov
B2:   ženy od 19 do 29 rokov
B3:   ženy od 30 do 39 rokov
B4:   ženy od 40 do 49 rokov
B5:   ženy od 50 rokov
B6:   muži do 18 rokov
B7:   muži od 19 do 29 rokov
B8:   muži od 30 do 39 rokov
B9:   muži od 40 do 49 rokov
B10: muži od 50 do 59 rokov
B11: muži od 60 rokov
B12: EBAJK - muži bez rozdielu veku
B13: EBAJK - ženy bez rozdielu veku

Kategória  C  25 km

C1:   ženy od 15 do 18 rokov
C2:   ženy od 19 do 29 rokov
C3:   ženy od 30 do 39 rokov
C4:   ženy od 40 do 49 rokov
C5:   ženy od 50 rokov
C6:   muži od 15 do 18 rokov
C7:   muži od 19 do 29 rokov
C8:   muži od 30 do 39 rokov
C9:   muži od 40 do 49 rokov
C10: muži od 50 do 59 rokov
C11: muži od 60 rokov
C12: dievčatá do 14 rokov
C13: chlapci do 14 rokov

Prezentácia

 • piatok deň pred maratónom od 16:00 do 19:00, všetky trasy
 • sobota od 08:30 do 09:30, A trasa
 • sobota od 08:30 do 10:30, B trasa
 • sobota od 08:30 do 11:15, C trasa

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • A trasa 4x
 • B trasa 2x
 • C trasa 1x
 • v cieli
 • naše občerstvovacie stanice zabezpečí pečivom firma "PEKÁREŇ U FLORIÁNKA"
 • iontový nápaj na občerstvovacie stanice nám dodá firma POWERBAR
 • občerstvovacie stanice budú ďalej zabezpečené banánmi, melónmi, horalkami, koláčmi, soľ, čerstvou vodou, atď.

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

 

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 15.6. 2023, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA


Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • uhradené od  1.3. 2023 do polnoci 30.4. 2023 - 30 € 
 • uhradené od  1.5. 2023 do polnoci 15.6. 2023 - 35 € 
 • od 16.6.2023 pokračuje online registrácia do 23.59 hod. s platbou na mieste v piatok a v deň štartu – 40 €
 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie štartovného na iného pretekára je od 1.6.2023 - 5€

 

V cene štartovného je:
- úschovňa bicyklov
- úschovňa osobných vecí
- umývanie bicyklov
- sprchy
Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip
- občerstvenie na trati
- v cieli mäsité alebo bezmäsité jedlo
- nápoj
- cyklostar
- alpa
- STRONG POWER

  ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ ORIENTAČNÉ, BUDÚ SA AKTUALIZOVAŤ!

 Každý, kto absolvuje náš MTB maratón, má šancu získať niečo hodnotné, a to v podobe balíčka pre víťazov, alebo v našej tombole.

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii.

Ceny pre víťazov do tomboly poskytli: ŠKODA, BAJKSERVIS, DEKRA, IMPA, RAVEN TEP & CLEANING, MTBIKER, DAVORIN, STRONG POWER, CANON, CYKLOSTAR 

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

 

 

IMPA venuje ceny do tomboly.

DEKRA venuje ceny do tomboly.

 

 

Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách športové okuliare a prilby  www.uvexsports.sk

 

 

 

  

Ceny pre víťazov a do tomboly venuje MTBIKER

 

 

 

Ceny do tomboly venuje firma DETAILINGOVÉ ŠTÚDIO RAVEN TEP & CLEANING

 

Vzorky do štartových balíčkov STRONG POWER

 

Trofeje pre víťazov

 Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať.

 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné
  nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • počet kontrolných stanovísk-checkpointov: 2x
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 16.00 hod.

Servis na trati, v priestore štartu a cieľa zabezpečuje športový partner BAJKSERVIS.

 • 100m od štartu sa nachádza bicyklový obchod a servis BAJKSERVIS, v ktorom bude poskytovať cyklistom kompletný servis a poradenstvo
 • vybaví servis na trati náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo poruchy na trati
 • vybaví občerstvovačky náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo porúch

Podmienky účasti

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš MTB maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )

Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

organizátori:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

 • Trasa D -   25 km /    480 m prevýšenie (jeden okruh)
Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • Kolečko
  VOS-TPK
HLAVNÝ PARTNER
  BAJKSERVIS
Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
  SLOVAKIA TRAVEL
  MDAVSR
  BRT
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  stupava
S PODPOROU
  Mestské lesy v Bratislave
  Borinka
  Záhorská Bystrica
  BSK
  DPB
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Cyklo Star
  STRONG POWER
  MTBIKER
REKLAMNÍ PARTNERI
  TROFEJE
  KYTICKA
  DEKRA
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
  Slovstav
MOTO PARTNER
  SKODA finance
GASTRO PARTNERI
  Pekáreň u Floriánka
  RODAN RH
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS