STUPAVA TROPHY » STUPAVA MTB SPRINT 2019 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

STUPAVA MTB SPRINT 2019

Dátum konania:

sobota 31.8. 2019

Štart: Stupava, Penziónl INTENZÍVA (Nová ulica). Zobraz AREÁL na Google maps

Cieľ: Biely Kríž Zobraz AREÁL na Google maps

Prezentácia: Stupava, priestor štartu od 8:00

Trasa: 11km/400m prevýšenie

Čas štartu: 11:00 v 30 sekundových intervaloch

Kategórie:

S1: ženy, do 29
S2: ženy, 30-39
S3: ženy, od 40
S4: muži, do 18
S5: muži, 19-29
S6: muži, 30-39
S7: muži, 40-49
S8: muži, od 50

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 30.8. 2019, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

V cene štartovného je:

Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip
- občerstvenie v cieli

Vyhodnotenie: 

15.00 - Biely Kríž

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii + tombola.

Ceny pre víťazov pripravil bicyklový obchod KOLIESKO.eu

Štartovné: 10€/ 280CZK
platba možná prevodom alebo v hotovosti pri prezentácii

Online platba prevodom od 1.4. 2019 do polnoci 27.8. 2019 alebo v hotovosti na mieste štartu.

 

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii.

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.


V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

10€ na mieste pri prezentácii

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • vitajte cyklisti
  Festivaly.sk
  MSKS Stupava
  Dolomitybike
  salzkammergut trophy
  Mozgásvilág.hu
  MTBS.cz
  MARATON.BIKE
  Slomba
  Záhorí
 • bikepoint.sk
  mvk
  SZC
  Sportujeme
  galeria lamac
  Cykloserver.cz
  Cyklodata.cz
  Cyklobazar
  eZahorie.sk
  Intersport
 • BEHAME
  trenujeme
  mama-trek.hu
  Hotel W
  VOS-TPK
  Kam s detmi
  Cyklistika Krnov
  beh.sk
  Bikemag
  Kolečko
 • Bio Farma
PODUJATIE JE REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU
  SLOVAKIA TRAVEL
POD ZÁŠTITOU PREDSEDU BSK
  BRT
  BSK
S PODPOROU
  Mestské lesy v Bratislave
  Lozorno
  Záhorská Bystrica
  stupava
  Jablonove
  Marianka
  Vysoká pri Morave
  Borinka
  Lab
  DPB
  Zohor
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Koliesko
  Eleven
  Procycling
  PowerBar
  SPORTSERVIS
  Davorin
  sportful
  uvex
  Cyklo Star
WEB PARTNER
  mtbiker.sk
OFICIÁLNY RÁDIO PARTNER PODUJATIA
  Expres
REKLAMNÍ PARTNERI
  ReMax
  Krajn
  Manag Termo
  Slovstav
  EXPODOM
  KYTICKA
  AKS
  PARKHOTEL
  Faxcopy
  BKP ELEKTRO
  Shocart
HLAVNÝ GASTRO PARTNER
  pepsi
GASTRO PARTNERI
  Berto
  NIKA
  Birell
  Penzion Intenziva
  RODAN RH
  BVS
  Pekáreň u Floriánka
  Gatorade
  Piadzeno
PRINTOVÝ PARTNER
  Nasa Bystrica
OFICIÁLNY UBYTOVACÍ PARTNERI
  eminent
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  koliesko
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
  Eagle