KAKTUS BIKE STUPAVA TROPHY » STUPAVA MTB SPRINT 2021 » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

STUPAVA MTB SPRINT 2021

Dátum konania:

streda 1.9. 2021

Štart: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica). Zobraz AREÁL na Google maps

Cieľ: Biely Kríž / CHATA KLINEC Zobraz AREÁL na Google maps

Prezentácia: Stupava - BAJKSERVIS, priestor štartu od 9:00

Trasa: 11km/400m prevýšenie

Čas štartu: 11:00 v 1 minútových intervaloch. Každý pretekár dostane štartové číslo, na ktorom bude uvedený presný čas štartu.

Kategórie:

S1: ženy, do 18
S2: ženy, 19-29
S3: ženy, 30-39
S4: ženy, od 40
S5: muži, do 18
S6: muži, 19-29
S7: muži, 30-39
S8: muži, 40-49
S9: muži, 50-59
S10: muži, od 60

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 31.8. 2021, 12:00 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

V cene štartovného je:

Štartový baliček:
- štartové číslo
- občerstvenie v cieli (pivo, nealko od pepsi, polievka)

Vyhodnotenie: 

14.00 - Biely Kríž / CHATA KLINEC

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii + tombola.

 

Štartovné: 15€
platba možná prevodom alebo v hotovosti pri prezentácii

Online platba prevodom od 1.6. 2021 do polnoci 30.8. 2021 alebo v hotovosti na mieste štartu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii.

Po vyhodnotení bude individuálny presun do Stupavy do penziónu Intenzíva, kde bude Afterparty :)

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.


V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • Záhorí
  Kam s detmi
  beh.sk
  BEHAME
  Cyklodata.cz
  vitajte cyklisti
  eZahorie.sk
  MTBS.cz
  salzkammergut trophy
  Sportujeme
 • trenujeme
  Dolomitybike
  galeria lamac
  Cykloserver.cz
  Cyklistika Krnov
  bikepoint.sk
  Cyklobazar
  Bio Farma
  SZC
  MARATON.BIKE
 • Bikemag
  Kolečko
  Slomba
  Intersport
  Mozgásvilág.hu
  mama-trek.hu
  VOS-TPK
DESTINAČNÝ PARTNER
  BRT
PODUJATIE JE REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU
  SLOVAKIA TRAVEL
  MIN. DOPRAVY
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  stupava
S PODPOROU
  Lab
  Lozorno
  Bratislava
  BSK
  DPB
  Zohor
  Záhorská Bystrica
  Mestské lesy v Bratislave
  Jablonove
  Vysoká pri Morave
  Borinka
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  uvex
  ALPA
  Eleven
  Procycling
  BAJKSERVIS
  PowerBar
  Cyklo Star
WEB PARTNER
  mtbiker.sk
REKLAMNÍ PARTNERI
  Slovstav
  DEKRA
  PIR
  Shocart
  REMAX
  AKS
  EXPODOM
  Krajn
  Manag Termo
  KYTICKA
  Faxcopy
  BKP ELEKTRO
HLAVNÝ GASTRO PARTNER
  pepsi
GASTRO PARTNER
  NIKA
  RODAN RH
  Berto
  Penzion Intenziva
  Pekáreň u Floriánka
  BVS
  STAROPRAMEN
  AONE
  DALLMAYR
  Gatorade
PRINTOVÝ PARTNERI
  STUPAVSKE NOVINY
  Nasa Bystrica
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS