STUPAVA WINTER TROPHY » WINTER MTB 25 km » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

STUPAVA WINTER TROPHY 2022
MTB & RUN
13.ročník - Sobota 22.01.2022 - MTB 25km

 

Dátum konania

Dátum: sobota 22.1.2022
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica). Zobraz na Google maps.

MIESTO:


Areál STUPAVA WINTER TROPHY:

 

Trasa

25km / 500 m prevýšenie

Štart

11:00

Kategórie

A: ženy, do 29
B: ženy, 30-39
C: ženy, 40+
D: muži, do 18
E: muži, 19-29
F: muži, 30-39
G: muži, 40-49
H: muži, 50+
I: FATBIKE, bez rozdielu veku a pohlavia

Prezentácia - BAJKSERVIS

 • sobota:  09.00 - 10.30

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • 1x na trati - Biely Kríž
 • v cieli


Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.01.2022. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu. Online registrácia pokračuje do 21.01.2022 s možnosťou platby na mieste.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • uhradené od 01.11.2021 do 30.11.2021 – 30 EUR
 • uhradené od 01.12.2021 do 18.01.2022 – 35 EUR
 • uhradené osobne pri prezentácii 22.01.2022 – 40 EUR

 

ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ INFORMATÍVNE Z ROKU 2020 A BUDÚ SA PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ!

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde športový gel od PowerBar; občerstvenie na trati; v cieli jedlo(mäsité, bezmäsité), 0,5l nápoj nealko alebo pivo

 1.CENU V TOBOLE VENUJE BICYKLOVÝ OBCHOD BAJKSERVIS !

 

 

2.CENU V TOBOLE VENUJE MOTO PARTNER IMPA!

 

Vecné ceny do tomboly v hodnote 190e venoval MTBIKER.

https://eshop.eleven-sportswear.sk/

 

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: BAJKSERVIS, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Pepsi Cola-Gatorade, Cyklostar poskytnú hodnotné ceny.

Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.
Ceny pre víťazov a do tomboly pripravili: BAJKSERVIS, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Kytička, Pepsi Cola-Gatorade, PROBIKE,  Cyklostar  poskytnú hodnotné ceny.

 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 16.00 hod.

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš MTB maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )

Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu


V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • MARATON.BIKE
  Bikemag
  Dolomitybike
  Cykloserver.cz
  SPORT.INAK
  Cyklobazar
  salzkammergut trophy
  Cyklodata.cz
  beh.sk
  vitajte cyklisti
 • BEHAME
  trenujeme
  SZC
  Cyklistika Krnov
  Mozgásvilág.hu
  galeria lamac
  mama-trek.hu
  VOS-TPK
  MTBS.cz
  Intersport
 • eZahorie.sk
  Kolečko
  bikepoint.sk
  mtbiker.sk
  Bio Farma
  sportujeme
  Kam s detmi
HLAVNÝ PARTNER
  BAJKSERVIS
DESTINAČNÝ PARTNER
  BRT
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  STUPAVA
S PODPOROU
  Záhorská Bystrica
  Mestské lesy v Bratislave
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  PowerBar
  Davorin
  MTBIKER
  Eleven
  Cyklo Star
REKLAMNÍ PARTNERI
  KYTICKA
  Slovastav
  IP SOUND
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
  OKI
  CINEMA
OFICIÁLNY MOTO PARTNER
  IMPA
GASTRO PARTNER
  BERTO
  Pekáreň u Floriánka
  Gatorade
  PENZION INTENZIVA
  pepsi
  STAROPRAMEN
  RODAN RH
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS