STUPAVA WINTER MARATON MTB & RUN » WINTER RUN 10 km » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

 

STUPAVA WINTER MTB & RUN 21.1.2023

10.ročník - RUN 10km

 

Dátum konania

Dátum: sobota 21.1.2023
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA - BAJKSERVIS (Nová ulica). Zobraz na Google maps.

 

Mapa príchodu a parkovania:


 

Je naplánovaný okruh Stupava - Chata pod Vrchom - Lingravy - Stupava.

Trasa

10 km / 170 m prevýšenie

Štart

11:20

Kategórie

A: ženy, do 29
B: ženy, 30-39
C: ženy, 40+
D: muži, do 18
E: muži, 19-29
F: muži, 30-39
G: muži, 40-49
H: muži, 50+

Prezentácia - na mieste štartu

 • sobota: 09.00 - 10.45
 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • na trati 1x nad Chatou pod Vrchom (na hrebeni) 
 • v cieli

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 17.01.2023. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu. Online registrácia pokračuje do 20.01.2023 s možnosťou platby na mieste.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • uhradené od 1.11.2022 do 15.12.2022 – 15 EUR
 • uhradené od 16.12.2022 do 17.01.2023 – 20 EUR
 • uhradené osobne pri prezentácii 21.01.2023 – 25 EUR
 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie štartovného na iného pretekára je od 1.1.2023 - 5€

 

ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ INFORMATÍVNE A BUDÚ SA PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ!

V cene štartovného je:

- úschovňa osobných vecí
- sprchy

Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip
- občerstvenie na trati
- v cieli mäsité alebo bezmäsité jedlo
- nápoj
- cyklostar

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

1.CENU V TOBOLE VENUJE MOTO PARTNER IMPA !

 

 

Vecné ceny do tomboly v hodnote 190e venoval MTBIKER.

 

https://eshop.eleven-sportswear.sk/

 

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: BAJKSERVIS, Impa, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Pepsi Cola-Gatorade poskytnú hodnotné ceny. 

 

 Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. 

 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • pretekári musia mať čip upevneý na nohe v oblasti členka
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 14.00 hod.

 

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • 10 km BEH sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

organizátor:
BAJKSERVIS, info@stupavskymaraton.skPreteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

Štartovné

 • uhradené od 1.11.2022 do 15.12.2022 – 30 EUR
 • uhradené od 15.12.2022 do 17.01.2023 – 35 EUR
 • uhradené osobne pri prezentácii 21.01.2023 – 40 EUR
Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • TRENUJEME
  Kolečko
  VOS-TPK
HLAVNÝ PARTNER
  BAJKSERVIS
Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
  BRT
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  STUPAVA
S PODPOROU
  Mestské lesy v Bratislave
  Záhorská Bystrica
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  MTBIKER
  Eleven
  Cyklo Star
REKLAMNÍ PARTNERI
  KYTICKA
  BKP ELEKTRO
  Slovastav
  KONTURA
  JORDAN
  Manag Termo
GASTRO PARTNERI
  Gatorade
  RODAN RH
  STAROPRAMEN
  Pekáreň u Floriánka
  pepsi
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS