STUPAVA WINTER MARATON MTB & RUN » WINTER RUN 25 km » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

 

 

STUPAVA WINTER MTB & RUN 21.1.2023

 

7.ročník - RUN 10kmDátum konania

Dátum: sobota 21.1.2023
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA - BAJKSERVIS (Nová ulica). Zobraz na Google maps.

 

Mapa príchodu a parkovania:


Trasa

25km / 500 m prevýšenie

Štart

11:20

Kategórie

J: ženy, do 39 rokov
K: ženy, od 40 rokov
L: muži, do 39 rokov
M: muži, od 40 do 49 rokov
N: muži, od 50 rokov

Prezentácia - na mieste šartu

 • sobota:  09.00 - 11.00 / BAJKSERVIS

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • na trati 1x - Biely Kríž
 • na trati 1x nad Chatou pod Vrchom (na hrebeni) 
 • v cieli


Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.01.2022. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu. Online registrácia pokračuje do 24.1.2022 s možnosťou platby na mieste.

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Štartovné

 • uhradené od 1.11.2022 do 15.12.2022 – 15 EUR
 • uhradené od 16.12.2022 do 17.01.2023 – 20 EUR
 • uhradené osobne pri prezentácii 21.01.2023 – 25 EUR
 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie štartovného na iného pretekára je od 1.1.2023 - 5€

V cene štartovného je:

- úschovňa osobných vecí
- sprchy

Štartový baliček:
- štartové číslo
- merací čip
- občerstvenie na trati
- v cieli mäsité alebo bezmäsité jedlo
- nápoj
- cyklostar

 

ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ INFORMATÍVNE Z ROKU 2019 A BUDÚ SA PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ!  

 

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde športový gel od PowerBar; občerstvenie na trati; v cieli jedlo(mäsité, bezmäsité), 0,5l nápoj nealko alebo pivo.

 

 

 1.CENU V TOBOLE VENUJE BICYKLOVÝ OBCHOD BAJKSERVIS!

 

2.CENU V TOBOLE VENUJE MOTO PARTNER IMPA!

 

Vecné ceny do tomboly v hodnote 190e venoval MTBIKER.

 

https://eshop.eleven-sportswear.sk/ 

 

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: BAJKSERVIS, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Pepsi Cola-Gatorade poskytnú hodnotné ceny.

Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.
Ceny pre víťazov a do tomboly pripravili: BAJKSERVIS, Sportfull-Davorin, Kytička, Pepsi Cola-Gatorade, Cyklostar poskytnú hodnotné ceny.

 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • pretekári musia mať čip upevneý na nohe v oblasti členka
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 16.00 hod.

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • 25 km BEH sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu

 

V prípade nejasností nás kontaktujte:

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

organizátor:
BAJKSERVIS, info@stupavskymaraton.skPreteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • Kolečko
  VOS-TPK
  TRENUJEME
HLAVNÝ PARTNER
  BAJKSERVIS
Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
  BRT
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  STUPAVA
S PODPOROU
  Záhorská Bystrica
  Mestské lesy v Bratislave
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Eleven
  MTBIKER
  Cyklo Star
REKLAMNÍ PARTNERI
  Slovastav
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
  KONTURA
  JORDAN
  KYTICKA
GASTRO PARTNERI
  Gatorade
  Pekáreň u Floriánka
  pepsi
  STAROPRAMEN
  RODAN RH
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  BAJKSERVIS