STUPAVA TROPHY » WINTER RUN 25 km » Propozície

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície

STUPAVA WINTER TROPHY 2019
MTB & RUN
6.ročník - Sobota 25.01.2020 - ZIMNÝ BEH 25 km

Dátum konania

Dátum: sobota 25.01.2020
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica). Zobraz na Google maps.

MIESTO:


Areál STUPAVA WINTER TROPHY:

Trasa

25km / 500 m prevýšenie

Štart

11:20

Kategórie

J: ženy, do 39 rokov
K: ženy, od 40 rokov
L: muži, do 39 rokov
M: muži, od 40 do 49 rokov
N: muži, od 50 rokov

Prezentácia - na mieste šartu

 • sobota:  09.00 - 11.00

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • na trati 1x - Biely Kríž
 • na trati 1x nad Chatou pod Vrchom (na hrebeni) 
 • v cieli


Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 21.01.2020. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu. Online registrácia pokračuje do 24.1.2020 s možnosťou platby na mieste.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • uhradené od 01.11.2019 do 30.11.2019 – 14 EUR / (400 Kč)
 • uhradené od 01.12.2019 do 21.01.2020 – 17 EUR / (480 Kč)
 • uhradené osobne pri prezentácii 25.01.2020 – 20 EUR / (560 Kč)
 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie štartovného na iného pretekára je od 13.1.2020 - 5€

Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 13.1.2020, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

 

ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ INFORMATÍVNE Z ROKU 2019 A BUDÚ SA PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ!  

 

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde športový gel od PowerBar; občerstvenie na trati; v cieli jedlo(mäsité, bezmäsité), 0,5l nápoj nealko alebo pivo.

 

 1.CENU V TOBOLE VENUJE BICYKLOVÝ OBCHOD KOLIESKO!

V Koliesku vieme, že všetci pretekári si svoje stroje starostlivo strážia a radšej bicykel nechajú doma ako by ho mali nechať zamknutý niekde pred obchodom. Ponúkame preto ako 1. cenu v tombole tento štýlový retro bike Ktm Exzellent, na ktorom si môžete skrátiť cestu do práce aj za zábavou. hodnota 549,-€

2.CENU V TOBOLE VENUJE MOTO PARTNER IMPA!

 

Vecné ceny do tomboly v hodnote 190e venoval MTBIKER.

 

https://eshop.eleven-sportswear.sk/ 

 

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Koliesko, Pepsi Cola-Gatorade a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny.

Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.
Ceny pre víťazov a do tomboly pripravili: Koliesko, Sportfull-Davorin, Kytička, Pepsi Cola-Gatorade, Cyklostar a a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny.

 

HOTEL EMINENT na Hlavnej ul. 19 v Stupava venuje účastníkom 3 poukazy.

 

 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • pretekári musia mať čip upevneý na nohe v oblasti členka
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 16.00 hod.

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • 25 km BEH sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu


V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • mtbiker.sk
  sportujeme
  MARATON.BIKE
  eZahorie.sk
  trenujeme
  beh.sk
  VOS-TPK
  SZC
  galeria lamac
  Bio Farma
 • mama-trek.hu
  MTBS.cz
  Intersport
  Bikemag
  Cyklobazar
  Cyklodata.cz
  Cykloserver.cz
  bikepoint.sk
  salzkammergut trophy
  vitajte cyklisti
 • Kolečko
  BEHAME
  SPORT.INAK
  Mozgásvilág.hu
  Cyklistika Krnov
  Kam s detmi
  Dolomitybike
DESTINAČNÝ PARTNER
  BRT
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  STUPAVA
S PODPOROU
  Mestské lesy v Bratislave
  Záhorská Bystrica
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Koliesko
  Cyklo Star
  Davorin
  PowerBar
  MTBIKER
  Eleven
REKLAMNÍ PARTNERI
  OKI
  IP SOUND
  CINEMA
  Slovastav
  KYTICKA
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
OFICIÁLNY MOTO PARTNER
  IMPA
GASTRO PARTNERI
  Pekáreň u Floriánka
  Gatorade
  PENZION INTENZIVA
  RODAN RH
  BERTO
  STAROPRAMEN
  pepsi
OFICIÁLNY UBYTOVACÍ PARTNERI
  EMINENT
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  koliesko