ŠKODA STUPAVA TROPHY » Zimný BEH 10 km / KOMBINÁCIA 2019 » Propozície BEH 10 km

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície BEH 10 km

STUPAVA WINTER TROPHY 2019
MTB & RUN
8.ročník - Nedeľa 20.01.2019 - RUN 10 km

Dátum konania

Dátum: nedeľa 20.01.2019

Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica). Zobraz na Google maps.

MIESTO:

Areál STUPAVA WINTER TROPHY:

Je naplánovaný okruh Stupava - Chata pod Vrchom - Lingravy - Stupava.

Trasa

10 km / 170 m prevýšenie

Štart

11:00

Kategórie

A: ženy, do 29
B: ženy, 30-39
C: ženy, 40+
D: muži, do 18
E: muži, 19-29
F: muži, 30-39
G: muži, 40-49
H: muži, 50+

Prezentácia - na mieste štartu

 • sobota: 09.00 - 12.00
 • nedeľa: 09.00 - 10.30

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • na trati 1x nad Chatou pod Vrchom (na hrebeni) 
 • v cieli

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 17.01.2019. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • uhradené do 01.11.2018 do 30.11.2018 – 14 EUR / (400 Kč)
 • uhradené od 01.12.2017 do 16.01.2018 – 17 EUR / (480 Kč)
 • uhradené osobne pri prezentácii 19.-21.01.2018 – 20 EUR / (560 Kč)
 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie štartovného na iného pretekára je od 7.1.2019 - 5€

Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB a BEH budú mať zvýhodnené štartovné. Bližšie info v záložke Zimný BEH / KOMBINÁCIA / Propozície MTB+BEH.
Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 6.1.2019, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

 

 

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde športový gel  PowerBar; občerstvenie na trati; v cieli jedlo(mäsité, bezmäsité), 0,5l nápoj nealko alebo pivo.

 

 

Firma RUDY PROJECT venuje do cien a tomboly: cyklistické dresy, nohavice, okuliare, helmy v hodnote 954 Eur !

Firma TOPBIKE poskytla poukážky na nákup tovaru cez eshop www.topbike.sk

 

1.CENU V TOBOLE VENUJE MOTO PARTNER IMPA !

 

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: PROCYCLING, Impa, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Koliesko, Pepsi Cola-Gatorade a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny. 

 

 Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. 

 

HOTEL EMINENT na Hlavnej ul. 19 v Stupava venuje účastníkom 3 poukazy.
Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • pretekári musia mať čip upevneý na nohe v oblasti členka
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 14.00 hod.

 

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • 10 km BEH sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu


V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie štartovného na iného pretekára je od 1.7.2018 - 5€

 

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • Festivaly.sk
  salzkammergut trophy
  trenujeme
  galeria lamac
  Kam s detmi
  VOS-TPK
  bikepoint.sk
  Cyklodata.cz
  MTBS.cz
  SPORT.INAK
 • MARATON.BIKE
  Bikemag
  Cyklistika Krnov
  Dolomitybike
  SZC
  Intersport
  beh.sk
  eZahorie.sk
  mtbiker.sk
  Bio Farma
 • Mozgásvilág.hu
  sportujeme
  Cyklobazar
  mama-trek.hu
  Kolečko
  vitajte cyklisti
  Cykloserver.cz
  BEHAME
DESTINAČNÝ PARTNER SPOLUORGANIZÁTOR
  BRT
PODUJATIE JE REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU
  MIN. DOPRAVY
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  STUPAVA
S PODPOROU
  Mestské lesy v Bratislave
  Záhorská Bystrica
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Eleven
  TOPBIKE
  sportful
  Cyklo Star
  PROCYCLING
  MTBIKER
  Davorin
  Koliesko
  PowerBar
  RUDY PROJECT
REKLAMNÍ PARTNERI
  Manag Termo
  KYTICKA
  OKI
  Slovastav
  IP SOUND
  ReMax
  CINEMA
  BKP ELEKTRO
  FedEx
OFICIÁLNY MOTO PARTNER
  IMPA
GASTRO PARTNERI
  Gatorade
  Pekáreň u Floriánka
  PENZION INTENZIVA
  pepsi
  RODAN RH
  Birell
OFICIÁLNY UBYTOVACÍ PARTNERI
  EMINENT
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  koliesko