ŠKODA STUPAVA TROPHY » Zimný BEH 10 km / KOMBINÁCIA » Propozície BEH 10 km

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície BEH 10 km

STUPAVA WINTER TROPHY 2018
MTB & RUN
7.ročník - Nedeľa 21.01.2018 - RUN 10 km

Dátum konania

Dátum: nedeľa 21.01.2018

Miesto: Stupava, Park Hotel INTENZÍVA (Nová ulica). Zobraz na Google maps.

MIESTO:

Areál STUPAVA WINTER TROPHY:

Je naplánovaný okruh Stupava - Chata pod Vrchom - Lingravy - Stupava.

Trasa

10 km / 170 m prevýšenie

Štart

11:00

Kategórie

A: ženy, do 29
B: ženy, 30-39
C: ženy, 40+
D: muži, do 18
E: muži, 19-29
F: muži, 30-39
G: muži, 40-49
H: muži, 50+

Prezentácia - na mieste štartu

 • piatok:  16.00 - 19.00
 • sobota: 09.00 - 17.00
 • nedeľa: 09.00 - 10.30

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • na trati 1x nad Chatou pod Vrchom (na hrebeni) 
 • v cieli

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.01.2018. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • uhradené do 01.11.2017 do 30.11.2017 – 13 EUR / (370 Kč)
 • uhradené od 01.12.2017 do 16.01.2018 – 16 EUR / (450 Kč)
 • uhradené osobne pri prezentácii 19.-21.01.2018 – 19 EUR / (530 Kč)

Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB a BEH budú mať zvýhodnené štartovné. Bližšie info v záložke Zimný BEH / KOMBINÁCIA / Propozície MTB+BEH.
Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 7.1.2017, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

 

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde športové tyčinky od PowerBar; Promo balenie ekologickej chémie CYKLOSTAR; občerstvenie na trati; v cieli guláš alebo rizoto; 0,5l nápoj nealko alebo pivo

 

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: PROCYCLING, Impa, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Koliesko, Pepsi Cola-Gatorade, Cyklostarn a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny.

 

ProCycling venuje Mužom a ženám bežecké produkty ICEBUG v celkovej hodnote 900,- EUR!!!
ProCycling je jediný predajca ICEBUG v Bratislave. ProCycling sídli na Medveďovej 1/A v Bratislave - Petržalka.

 

 

 

 

 

Oficiálny MOTO partner nášho podujatia; IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka, autorizovaný partner ŠKODA; nám poskytol 2 poukaz " ZAPOŽIČANIE VOZIDLA ZNAČKY ŠKODA NA VÍKEND". Jeden poukaz získa víťaz MTB a jeden víťaz BEH-u.

 

Oficiálny MOTO partner nášho podujatia; IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalkaautorizovaný partner ŠKODA; nám poskytol 600 poukazov na "15% zľavu na nákup cez IMPA Eshop".


 

 

Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.  Pepsi - Cola SR .s.r.o. venuje bežcovi SNOWBOARD HEAD s viazaním v hodnote 250,- EUR.


1. cenu v Bežeckej tombole venuje Pepsi - Cola SR s.r.o.

Pepsi - Cola SR .s.r.o. venuje bežcovi SNOWBOARD HEAD s viazaním v hodnote 250,- EUR.

Spoločnosť Pepsi - Cola SR s.r.o. je na území Slovenska distribútorom športového nápoja GATORADE. GATORADE je oficiálny športový nápoj podujatia STUPAVA WINTER TROPHY 2016 a letného podujatia ŠKODA STUPAVA TROPHY 2016. 

HOTEL EMINENT na Hlavnej ul. 19 v Stupava venuje účastníkom 3 poukazy.
Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • pretekári musia mať čip upevneý na nohe v oblasti členka
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 14.00 hod.

 

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • 10 km BEH sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu


V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • Intersport
  Cyklobazar
  trenujeme
  galeria lamac
  MTBS.cz
  VOS-TPK
  sportujeme
  mama-trek.hu
  Kolečko
  Festivaly.sk
 • Mozgásvilág.hu
  DIGI sport
  Cyklistika Krnov
  eZahorie.sk
  SZC
  beh.sk
  mtbiker.sk
  Bikemag
  Bio Farma
  Cyklodata.cz
 • Kam s detmi
  Dolomitybike
  Cykloserver.cz
  salzkammergut trophy
  vitajte cyklisti
  bikepoint.sk
GENERÁLNY PARTNER - POD ZÁŠTITOU PREDSEDU BSK
  BRT
  BSK
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  STUPAVA
  MSKS Stupava
S PODPOROU
  Záhorská Bystrica
  Mestské lesy v Bratislave
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Davorin
  sportful
  Koliesko
  PROCYCLING
  Cyklo Star
  PowerBar
  Eleven
REKLAMNÍ PARTNERI
  Hotel W
  ReMax
  Manag Termo
  BKP ELEKTRO
  IP SOUND
  Slovastav
  FedEx
  KYTICKA
OFICIÁLNY MOTO PARTNER
  IMPA
GASTRO PARTNERI
  Birell
  pepsi
  Pekáreň u Floriánka
  PENZION INTENZIVA
  Gatorade
  RODAN RH
OFICIÁLNY UBYTOVACÍ PARTNERI
  EMINENT
  PARKHOTEL INTENZÍVA
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  koliesko
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
  Eagle