ŠKODA STUPAVA TROPHY » Zimný BEH 25 km » Propozície Zimný BEH 25 km

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

Propozície Zimný BEH 25 km

STUPAVA WINTER TROPHY 2017
MTB & RUN
4.ročník - Sobota 20.01.2018 - ZIMNÝ BEH 25 km

Dátum konania

Dátum: sobota 20.01.2018
Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA (Nová ulica). Zobraz na Google maps.

MIESTO:


Areál STUPAVA WINTER TROPHY:

Trasa

25km / 500 m prevýšenie

Štart

11:30

Kategórie

J: ženy, bez rozdielu veku
K: muži, do 39 rokov
L: muži, od 40 rokov

Prezentácia - na mieste šartu

 • piatok:   16.00 - 19.00
 • sobota:  09.00 - 11.00

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • na trati 1x - Biely Kríž
 • v cieli


Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.01.2018. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • uhradené od 01.11.2017 do 30.11.2017 – 13 EUR / (400 Kč)
 • uhradené od 01.12.2017 do 16.01.2018 – 16 EUR / (480 Kč)
 • uhradené osobne pri prezentácii 19.-20.01.2018 – 19 EUR / (560 Kč)


Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 7.1.2018, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

 

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde športové tyčinky od PowerBar; občerstvenie na trati; v cieli guláš alebo rizoto; 0,5l nápoj nealko alebo pivo

 

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Koliesko, Pepsi Cola-Gatorade a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny.


 

 


Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.
Ceny pre víťazov a do tomboly pripravili: Koliesko, Sportfull-Davorin, Kytička, Pepsi Cola-Gatorade, Cyklostar a a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny.

 

HOTEL EMINENT na Hlavnej ul. 19 v Stupava venuje účastníkom 3 poukazy.

 

 

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • pretekári musia mať čip upevneý na nohe v oblasti členka
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 16.00 hod.

Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • 25 km BEH sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:

Tu


V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Bratislava region

Naši ďalší partneri

 • VOS-TPK
  Kam s detmi
  sportujeme
  DIGI sport
  MARATON.BIKE
  beh.sk
  SZC
  MTBS.cz
  galeria lamac
  Kolečko
 • eZahorie.sk
  Mozgásvilág.hu
  bikepoint.sk
  mama-trek.hu
  trenujeme
  Bikemag
  mtbiker.sk
  Festivaly.sk
  Cyklistika Krnov
  Intersport
 • Dolomitybike
  salzkammergut trophy
  Bio Farma
  BEHAME
  Cykloserver.cz
  vitajte cyklisti
  Cyklobazar
  Cyklodata.cz
  SPORT.INAK
DESTINAČNÝ PARTNER
  BRT
PODUJATIE JE REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU
  MIN. DOPRAVY
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA STUPAVA
  MSKS Stupava
  STUPAVA
S PODPOROU
  Mestské lesy v Bratislave
  Záhorská Bystrica
ŠPORTOVÍ PARTNERI
  Eleven
  Koliesko
  sportful
  MTBIKER
  Cyklo Star
  Davorin
  PowerBar
  PROCYCLING
REKLAMNÍ PARTNERI
  FedEx
  Slovastav
  Hotel W
  KYTICKA
  BKP ELEKTRO
  Manag Termo
  IP SOUND
  ReMax
GASTRO PARTNERI
  PENZION INTENZIVA
  pepsi
  Gatorade
  Pekáreň u Floriánka
  Birell
  RODAN RH
OFICIÁLNY UBYTOVACÍ PARTNERI
  EMINENT
  PARKHOTEL INTENZÍVA
ZNAČENIE NA TRATI ZABEZPEČUJE
  koliesko