Bystrica RUN 2024

Kdy: 15. 9. 2024

Miesto: Bratislava Záhorská Bystrica, námestie Rodiny

sportsoft_buttonek_registrace_sk.pngsportsoft_buttonek_startovni_listina_sk.pngsportsoft_buttonek_statistika_sk.png

MTB maraton 2024

Prezentácia bežcov bude v deň štartu iba v STUPAVE v areáli podujatia !!!

V Záhorskej Bystrici v priestoroch štartu nebude možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartového balíčka s číslom.

Pre bežcov bude zabezpečený odvoz autobusmi zo Stupavy (areálu podujatia) do priestoru štartu v Záhorskej Bystrici.
Autobusy budú pristavené v Stupave pri odbočke do areálu podujatia (penzión Intenzíva) cca 200m od areálu.

Odchody autobusov do Záhorskej Bystrice:

 • Pre bežcov 11km trate o 9.00

Odvoz je v cene štartovného.

kde

 •  Bratislava Záhorská Bystrica, námestie Rodiny

Štart

 • 09:30 Trasa 11 km

Vyhlásenie výsledkov 11:30

Prezentácia

 • piatok 13.9.2024 16.00 - 19.00  Miesto: Stupava - areál podujatia
 • sobota 14.9.2024 08.00 - 15.00  Miesto: Stupava - areál podujatia
 • nedeľa 15.9.2029 08.00 - 09.15 Miesto: Stupava - areál podujatia

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

UPOZORNENIE

 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.
 • Pretekári mladí ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

trať - 11 km

trať - 11km

Muži  do   18 rokov           - 2006
Muži  19 - 39 rokov  2005 - 1985
Muži  40 - 59 rokov  1984 - 1965
Muži 60 rokov a viac  1964 a skôr

Ženy do   18 rokov          - 2006
Ženy  19 - 39 rokov 2005 - 1985
Ženy  40 - 59 rokov 1984 - 1965
Ženy                                                60 rokov a viac 1964 a skôr

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Ceny pre víťazov do tomboly poskytli: ŠKODA, BAJKSERVIS, DEKRA, IMPA, BISTRIC, MTBIKER, STRONG POWER, CANON, CYKLOSTAR, MAXBIKE, UVEX, CANON KONTURA, MTBIKER

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: UVEX, BAJKSERVIS poskytnú hodnotné ceny. 

Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať.

UKÁŽKY CIEN

1. cenu v RUN rombole venuje MOTO partner IMPA

IMPA_POUKAZKA_bansky dom_leto.jpg

Ceny pre víťazov venuje športový partner ELEVEN a DEKRA.
Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách športové okuliare  www.uvexsports.sk 

20230606_180151.jpg DEKRA.jpg uvex_2017.jpg

Vzorky do štartových balíčkov STRONG POWER

strongpower25.jpg

Štartovné

 • uhradené od  1.12. 2023 do polnoci 30.6. 2024 - 15 € 
 • uhradené od  1.7. 2024 do polnoci 12.9. 2024 - 20 € 
 • od 13.9.2024 pokračuje online registrácia do 23.59 hod. s platbou na mieste v piatok a v deň tartu – 25 €
 • poplatok za zmenu trate alebo prevedenie tartovného na iného pretekára je od 1.9.2024 - 5€
 • pri registrácií si možete zakúpiť aj pamätné tričko z funkčného materiálu v dámskom alebo pánskom prevedeni a v rôznych veľkostiach za zvýhodnenú cenu 15€./počet je limitovaný/

                tricko_v2.jpg

Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB & RUN budú mať zvýhodnené štartovné. Bližie info v záložke Propozície MTB & RUN.

V cene štartovného

 • úschovňa osobných vecí
 • sprchy

Štartový baliček:

 • štartové číslo
 • merací čip
 • občerstvenie na trati
 • v cieli mäsité alebo bezmäsité jedlo
 • nápoj
 • cyklostar
 • Redbull
 • STRONG POWER
 • odvoz autobusom na tart do Záhorskej Bystrice 

  ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ ORIENTAČNÉ, BUDÚ SA AKTUALIZOVAŤ!

Ako zaplatiť štartovne

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláke, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa tartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK

Podmienky účasti

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláke doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj vetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za kody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za vetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené kody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyie uvedené podujatie. Pre osoby mladie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáa vetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu vetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, tartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: Frantiek Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihláky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

V prípade nejasností nás kontaktujte

Organizátor:
BAJKSERVIS, info@stupavskymaraton.sk

Registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.