Darujte 2% dane

Vážení priaznivci  našich športových podujatí!

Prosíme Vás o prispenie 2 % z Vašich daní pre Občianske združenie Maratón, ktoré organizuje preteky na horských bicykloch, beh pre dospelých a deti od 3 rokov.

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň a o   vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z Potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vaej zaplatenej dane (musí to byť minimálne 3,32 €)
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výky 2 % zaplatenej dane podľa predtlače a obidve tieto tlačivá polite/doručte najneskôr do 30.4.2018 Daňovému úradu podľa svojho bydliska.
 4. Do oddielu – údaje o príjímateľovi uveďte:
  IČO: 36075612
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Občianske združenie maratón
  Sídlo – ulica: túrova 50
  PSČ: 900 33
  Obec: Marianka

 1. Vypočítajte si 2 % z Vaej dane, musí to byť minimálne 3,32 € pri fyzickej osobe, resp. 8,30 € pri právnickej osobe. Tlačivá daňového priznania už obsahujú kolónky na poukázanie 2 % z dane prospech prijímateľa. Potrebné údaje pre ich vyplnenie sú uvedené vyie (časť A, bod 4.)
 2. V termíne do 30.4.2018 doručiť vyplnené daňové priznanie na Daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

 • číslo účtu netreba, ani sa nikde neuvádza, nakoľko peniaze poukazujú daňové úrady
 • okrem daňového priznania tí, ktorí ho podávajú sami, nepotrebujú na poukázanie 2 % z dane žiadne  iné tlačivo
 • do kolónky rok sa uvádza 2023

Ďakujeme