ROAD SPRINT BIELY KRÍŽ 2024

Dátum: 8.5. 2024

Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA/BAJKSERVIS (Nová ulica 66).

sportsoft_buttonek_registrace_sk.pngsportsoft_buttonek_startovni_listina_sk.pngsportsoft_buttonek_statistika_sk.png

My countdown

Časovka určená najmä pre cestné bicykle so štartom zo Stupavy cez Borinku a strminu s cielom na meteorologickej stanici malý javorník po asfaltových cestách. 
Štartuje sa v 30 sekundových intervaloch.

MIESTO

BAJKSERVIS Stupava, bývalí Penzión INTENZÍVA (Nová ulica 66).

Zobraz AREÁL

Štart

 • 10:00 v 30 sekundových intervaloch. Každý pretekár dostane štartové číslo, na ktorom bude uvedený presný čas štartu 
 • Stupava, BAJKSERVIS (Nová ulica 66).

CieĽ

 • Meteorologická stanica Malý Javorník
 • Je zabezpečený presun osobných vecí do cieľa.

Prezentácia

 • Stupava - BAJKSERVIS, priestor štartu od 9:00.

Vyhodnotenie

 • 13:00 - Biely Kríž

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

Muži

Kadeti     15 - 16 rokov 2008 - 2009
Juniori     17 - 18 rokov 2006 - 2007
Muži     19 - 39 rokov 1985 - 2006
Muži       40 - 49 rokov 1975 - 1984
Muži     50 - 59 rokov 1965 - 1974
Veteráni 60 - 69 rokov 1955 - 1964
Veteráni 70 a viac rokov 1954 a skôr

Ženy

Kadetky     15 - 16 rokov 2008 - 2009
Juniorky 17 - 18 rokov 2006 - 2007
Ženy     19 - 39 rokov 1985 - 2006
Ženy     40 - 49 rokov 1975 - 1984
Ženy     50 a viac rokov 1974 a skôr

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii.

sportsoft_buttonek_registrace_sk.png

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 6.5. 2024 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihláku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • štartovné: 15€
  platba možná prevodom alebo v hotovosti pri prezentácii

V cene štartovného je:

 • štartový baliček
 • štartové číslo 
 • občerstvenie v cieli (pivo, nealko od pepsi, polievka)
 • preprava osobných veci zo štartu do cieľa

  ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ ORIENTAČNÉ, BUDÚ SA AKTUALIZOVAŤ!

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
  V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné
  nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK

Podmienky účasti

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláke doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyšie uvedené podujatie. Pre osoby mladie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

                                           HLAVNÝ PARTNER

                                                                             logo_bajkservis_white.jpg

                                                 

                                             PARTNERI

Preteky sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, pod záštitou primátora mesta Stupava a s podporou našich partnerov.

V prípade nejasností nás kontaktujte

Organizátor:
BAJKSERVIS, info@stupavskymaraton.sk

Riaditeľ pretekov:
Juraj Jánošík, +421 903 760 537
Registrácia:

Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk, +421 903 235 253

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.