KONTAKTY

USPoriadateĽ

Občianske združenie Maratón
Štúrova 50
900 33 Marianka

IČO: 36075612
DIČ: 2022156675

Zaregistrované MV SR č.s. VVS/1-900/90-25396

V SPOLUPRÁCI

TROPHY AGENCY s.r.o.
Štúrova 50
900 33 Marianka

IČO: 46 011 421
IČ DPH: SK2023190499
DIČ: 2023190499

Č.ú.: 2920851624/1100
IBAN: SK15 1100 0000 0029 2085 1624


logo.png

ŠTARTOVNÉ

Číslo účtu pre EUR: 360 060 6996/8330
IBAN: SK03 8330 0000 0036 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

PRÍSPEVKY

Číslo účtu: 2633076182/1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 3307 6182
SWIFT / BIC: TATRSKBX

KONTAKTY

organizátor:
BAJKSERVIS, info@stupavskymaraton.sk

registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk