MTB 25 km

Kdy: 18. 1. 2025

Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA/BAJKSERVIS (Nová ulica 66).

sportsoft_buttonek_registrace_sk.pngsportsoft_buttonek_startovni_listina_sk.pngsportsoft_buttonek_statistika_sk.png

MTB maraton 2024

Kde

 Stupava, Penzión INTENZÍVA/BAJKSERVIS (Nová ulica 66).

Zobraz AREÁL

Štart

 • 11:30

Prezentácia

 • od 15. do 19.1 2024 v priestoroch bicyklového obchodu BAJKSERVIS (Nová 66) počas otváracích hodín 12:00-18.00)
 • 20. 1. 2024 v priestoroch penziónu Intenzíva od 9:00-11.00

Občerstvenie

 • 1x na trati - Biely Kríž
 • v cieli

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

upozornenie

 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.
 • Pretekári mladí ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.
 • 25km / 500 m prevýenie
 • A: ženy, do 29
 • B: ženy, 30-39
 • C: ženy, 40+
 • D: muži, do 18
 • E: muži, 19-29
 • F: muži, 30-39
 • G: muži, 40-49
 • H: muži, 50+
 • I: EBAJK - muži
 • J: EBAJK - ženy

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.

Ceny pre víťazov a do tomboly pripravili: BAJKSERVIS, Cyklostar, IMPA, DEKRA, CANON, PEPSI, Kontura Slovakia.

Hlavný partner podujatia Bajkservis venuje ako 1. cenu v tombole bicykel MAXBIKE Toba 29 v hodnote 599€

toba29.jpg

Moto partner podujatia IMPA venuje do tomboly poukazy

IMPA_POUKAZKA_auto.jpg IMPA_POUKAZKA_bansky dom.jpg

Ceny do tomboly věnovali:

tombola_canon.jpg tombola_dekra.jpg tombola_merida.jpg tombola_trofeje.jpg tombola_kontura.jpg

Ceny pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať !

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 12.9. 2024, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Štartovné

 • uhradené od 1.11.2023 do 15.12.2023 – 30 EUR
 • uhradené od 16.12.2023 do 19.01.2024 – 35 EUR / v obchode BAJKSERVIS počas otváracích hodín až do piatku 19.1.2024
 • uhradené osobne pri prezentácii 20.01.2024 – 40 EUR 

V cene štartovného je

 • úschovňa bicyklov
 • úschovňa osobných vecí
 • umývanie bicyklov
 • sprchy

Štartový baliček:

 • štartové číslo
 • merací čip
 • občerstvenie na trati
 • v cieli mäsité alebo bezmäsité jedlo
 • nápoj
 • cyklostar

  ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ ORIENTAČNÉ, BUDÚ SA AKTUALIZOVAŤ!

AKO ZAPLATIŤ ŠTARTOVNE

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláke, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 14.30 hod.

Podmienky účasti

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláke doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovích noriem je povinná pre vetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre ná MTB maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží nae nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )
 • Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole!

Usporiadateľ, ako aj vetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za kody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za vetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené kody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyie uvedené podujatie. Pre osoby mladie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáa vetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu vetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, tartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: Frantiek Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihláky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

V prípade nejasností nás kontaktujte

Organizátor:
BAJKSERVIS, info@stupavskymaraton.sk

Registrácia:
Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.